SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

Kapcsolat

: Puskásné Dienes Andrea

4031 Debrecen, Széchenyi utca 65.

Tel: 52/316-898

Kedves Szülők!

Csoportjaink

Szivárvány

Szivárvány

Maci

Maci

Micimackó

Micimackó

Katica

Katica

Csoportjaink

Margaréta

Margaréta

Nefelejcs

Nefelejcs

Napocska

Napocska

Napraforgo

Napraforgo

Óvodánkról

Tevékenységközpontú óvodai nevelési programunk elnevezése: „Százszorszínes pedagógiai program a tevékenységek jegyében”.

Gyermekképünk: Olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdagok, környezettudatosak, környezetükben jól tájékozódnak, nyitottak, érdeklődőek, önmagukat értékelni tudók, másokat elfogadók, befogadók, együttműködők. Mindezt a gyermekek életkorához, egyéni fejlődési üteméhez igazodva, a gyermeki jogokat tiszteletben tartva, esztétikus környezetben, szeretetteljes légkörben törekszünk megvalósítani, a szülőkkel együttműködve. Óvodai életünk keretét a szervezett napirend adja, melyben figyelemmel kísérjük a gyermekek életkori sajátosságait, fejlettségi szintjüket, a szabadban szervezett tevékenységeket. Nevelőmunkák kiemelt feladatai: a környezettudatos magatartás megalapozása a szülőkkel együttműködve, az egészséges életvitel megalapozása, hagyományápolás (ének, zene, népi gyermekjátékok, népszokások) zöld napok, jeles napok ünneplése.

Amennyiben kérdése, észrevétele van óvodánkkal kapcsolatban kérem használja az email küldési lehetőséget.  

© 2020 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. Minden jog fenntartva

Search