MARGIT TÉRI ÓVODA

Kapcsolat

Intézmény vezető : Nyilas Zoltán Attiláné

4031 Debrecen Margit tér 20.


 Tel:   52/498-565
Fax:   52/498-565

Kedves Szülők!

Csoportjaink

Ibolya

Ibolya

Hóvirág

Hóvirág

Margaréta

Margaréta

Búzavirág

Búzavirág

Gyöngyvirág

Gyöngyvirág

Tulipán

Tulipán

Nefelejcs

Nefelejcs

Óvodánkról


Pedagógiai hitvallásunk szerint az óvodai életkor és életmód az egyén fejlődésének egyik legmeghatározóbb szakasza.
Intézményünk az 1983/1984-es nevelési évben kezdte meg működését Debrecenben, a Tócóskertben.
Hétfőtől péntekig 6:00-tól 18:00 óráig, hét csoportban fogadjuk az óvodaköteles gyermekeket. Az épület belső adottsága (a szinte egy légtérben kialakított csoportszoba, öltöző és mosdó) kínálja a szülők számára az óvodai élet megismerését, az itt folyó tevékenységbe való betekintést. Az óvodaválasztás előtt lehetőséget biztosítunk babanapok és nyílt napok keretében az óvodánk iránt érdeklődő szülők számára, hogy gyermekükkel együtt betekintést nyerhessenek intézményünk mindennapjaiba és válaszokat kapjanak felmerülő kérdéseikre. Augusztus végén a gyermekek előzetesen is megismerkedhetnek leendő „életterükkel”, társaikkal, a velük foglalkozó felnőttekkel, valamint személyes tárgyaik felismerését segítő jelükkel. A családból, a bölcsődéből az óvodába való átmenetet azzal is segíteni kívánjuk, hogy lehetővé tesszük a gyermekek számára az óvodai életbe való fokozatos beilleszkedést. Pedagógiai munkánkat azonos életkorú csoportok szervezésével saját pedagógiai programunk szerint végezzük. Ebben kiemelt szerepet kap az egyén differenciált és komplex fejlesztése. Alapvető nevelési, fejlesztési célunk az, hogy a gyermekek személyisége sokoldalúan és harmonikusan fejlődjön, figyelembe véve életkoruk szerinti egyéni adottságaikat, képességeiket. Kihasználjuk a játék, a közösségi élet és a munka komplex személyiségfejlesztő hatását. Irodalmi, zenei, vizuális, környezeti, matematikai, anyanyelvi, mozgásos tevékenységek keretében, tudatosan és tervszerűen végezzük a testi és szellemi képességek fejlesztését. E szervezett tevékenységeket folyamatos napirendbe ágyazva heti tervezés formájában valósítjuk meg. A nap folyamán a gyermekek számára – étkezési térítési díj ellenében, az arra jogosultaknak pedig ingyen – háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítunk. Felkészült óvodapedagógusaink a gyermekek és a pedagógiai módszerek ismeretében felelős szakmai önállósággal, csoportonként két óvónővel heti váltásban látják el nevelőmunkájukat. A környezet, a csoportszoba higiéniájának megteremtése mellett a nevelőmunkát közvetlenül segítve csoportonként egy – egy szakképzett és gyakorlott dajka látja el a gyermekek körüli gondozási teendőket.
Lehetőségünk van térítés ellenében a szomszédos általános iskola moziját, uszodáját is igénybe venni. Szakszolgálati szűrővizsgálat alapján szükség esetén a nagycsoportos gyerekek logopédiai foglalkozások keretében kapnak segítséget beszédük javításához. Szakszolgálati javaslat és szakvélemény szerint intézményünkben a fejlesztésre szoruló gyermekekkel egyéni és mikrocsoportos formában – saját óvónőjük mellett – óvodapedagógusaink közül egy – egy differenciáló fejlesztő pedagógus és tanulási zavarok preventív pedagógusa foglalkozik.
Szülői igény szerint egyházi szervezésű hitoktatásban részesülhetnek az óvodánkba járó gyerekek.
A gyermekek ismereteinek, élményeinek bővítésére, gazdagítására a szülői igények figyelembe vételével rendszeresen szervezünk kulturális programokat (bábszínház, színház, mozi, különféle zenés előadások). Az elmúlt években óvodásaink eredményesen szerepeltek versmondó, matematikai, rajz- és origami-versenyeken, sportvetélkedőkön.
Tudatos óvodai nevelésünk és fejlesztőmunkánk eredményeként az intézményünkből kikerülő gyermekekben egyéni képességeikhez mérten kialakultak és kialakulnak a sikeres iskolakezdéshez szükséges képességek, készségek, melyet bizonyítanak az iskolákból, szülőktől érkező pozitív visszajelzések.

Amennyiben kérdése, észrevétele van óvodánkkal kapcsolatban kérem használja az email küldési lehetőséget.  

© 2020 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. Minden jog fenntartva

Search